عشق 9

:: عشق 9

آخه من چه مرگمه

pouya225.jpg

خدایا دیگه حرفی نمیزنم

گله نمی کنم که چرا اینطور شد

چرا قسمت من نبود

چرا تنهام گذاشت

فقط یه چیزی

روزی که واسه خوشبختی عشقش

بهت رو انداخت یادش بیار که

یه روزی منم عشقش بودم

یه روزی منم واسه خوشبختی اون به تو التماس میکردم

اما اخرش…

منبع : آرامش دلعشق 9
برچسب ها : روزی ,واسه خوشبختی

عشق 3

:: عشق 3

قشنگترین جمله به کسی که دوستش دارین‏

تسبیحی بافته ام
نه از سنگ
نه از چوب
نه از مروارید
بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام تا برای شادمانیت دعا کنم !
.
.
اتفاقِ عشق بینِ من و توست ، نگران نباش ! هیچ اتفاقی اتفاقی نیست …
.
.
گفتم برایت میمیرم
تو خندیدی ولی من ، از همان روز تا کنون دیگر برای خودم زندگی نکردم …
.
.
وقتی سردم میشود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم ؛ تا ابد گرم گرمم …
.
.
من از چشمان “تو” چیزی نمی خواهم به جز گاهی نگاهی …

منبع : آرامش دلعشق 3
برچسب ها :

عشق 1

:: عشق 1


چرا دلت گرفته؟

او هم آدم است!
اگر دوستت دارم هایت را نشنیده گرفت،
غصه نخور،

اگر رفت، گریه نکن،
یک روز چشمای یک نفر عاشقش میکند!!
یک روز معنای کم محلی را میفهمد،
یک روز شکستن را درک میکند.
آن روز میفهمد آه هایی که کشیدی از ته قلبت بوده،

میفهمد شکستن یک آدم تاوان سنگینی دارد…


منبع : آرامش دلعشق 1
برچسب ها :